Vastuullisuus Haugen-Gruppenilla | Haugen-Gruppen Finland

Vastuullisuus Haugen-Gruppenilla

Arvopohjamme nojaa neljään pilariin, jotka ohjaavat liiketoimintastrategiaamme sekä päivittäistä operatiivista toimintaamme: yrittäjähenkisyys, vikkelyys, vastuullisuus ja halu kehittyä – eli vastuullisuus nousee esiin jo perusarvoissamme.

Toimimalla aina vastuullisesti ihmisiä ja ympäristöä kohtaan edistämme kestävää tulevaisuutta. Haluamme tehdä oman osamme ja auttaa ratkaisemaan globaaleja kestävän kehityksen haasteita.

Olemme määritelleet tavoitteemme YK:n kestävän kehityksen ohjelman pohjalta, keskittyen erityisesti niihin osa-alueisiin, joita voimme konkreettisesti mitata ja joihin voimme vaikuttaa. Nämä tavoitteet muodostavat puitteet kestävän kehityksen strategiallemme.

Haugen-konsernilla on kumppaneita kaikkialta maailmasta, ja haluamme yhdessä heidän kanssaan edesauttaa kestävää kehitystä koko ruoan ja juoman arvoketjussa. Vastuullisuusohjelmassa keskitymme linjaamaan pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka olemme asettaneet kestävälle liiketoimintamallille. Tutustu vastuullisuusohjelmaamme vuosille 2022 – 2025.